SAP Acknowledgments to Security Researchers (SQL injection)

https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/PSR/Acknowledgments+to+Security+Researchers

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *